Ecke links Ecke rechts
Header Pic   Header Pic
Header Pic  PfeilStart arrow CKiR Header Pic
Header Pic
Centrum Kultury i Rekreacji
Basen Letni
┬Žwietlica "Dworek"

Dom Kultury Drukuj

                            MOSiR Centrum Kultury i Rekreacji

Image
27-600 Sandomierz ul. Portowa 24
tel. (0-15) 644-52-28

 

 Zaj├¬cia Artystyczne w Centrum Kultury i Rekreacji

ImageMiejska M³odzie¿owa Orkiestra Dêta
Kapelmistrz Mieczys┬│aw JAKUBOWSKI
sekcja klarnetów inst. Janusz CHABEL
sekcja saksofonów inst. Micha┬│ CIEJKA
sekcja instrumentów d├¬tych blaszanych inst. Mieczys┬│aw JAKUBOWSKI
sekcja werbli i instrumentów perkusyjnych inst. Leszek DZAREK
M┬│odzie┬┐ pod okiem kapelmistrza Mieczys┬│awa JAKUBOWSKIEGO oraz instruktorów  muzyki doskonali swoje umiej├¬tno┬Âci gry na instrumentach w podziale na sekcje (instrumenty d├¬te drewniane i blaszane, flety instrumenty perkusyjne). Zaj├¬cia prowadzone s┬▒ w pracowniach muzycznych a tak┬┐e w sali widowiskowej i kameralnej Centrum.

 


ImageGrupa taneczna- "SALSA DANCE"
Grupa cheerleaders- „FLUO”.
instr. Beata Ry├▒ska
Taneczny ┬Âwiat salsy i innych gor┬▒cych latynowskich rytmów.

 

 


ImageKlub muzyczny "PIERWSZE NUTKI"
Opiekun Leszek P£ATEK 

 

ImageSzkó┬│ka perkusyjna
Opiekun Leszek Dziarek
Pod kierunkiem perkusisty Leszka Dziarka m┬│odzi adepci gry na b├¬bnach uczestnicz┬▒  w zaj├¬ciach na których realizowany jest program: podstawowe techniki gry na perkusji, nauka najbardziej charakterystycznych stylów (rock, jazz), organizacja treningu, dobór i pozyskiwanie materia┬│ów edukacyjnych, rola perkusji w zespo┬│ach muzycznych.
 

ImageKlub komputerowy- Klub internauty
Opiekun Leszek DZIAREK
Uczestnicy tej oferty zapoznaj┬▒  si├¬ pod okiem instruktora z pod┬│┬▒czaniem i uruchamianiem komputera, zapoznaj┬▒ si├¬ z programem operacyjnym Windows. W programie zaj├¬├Ž znalaz┬│y si├¬ : konserwacja i wydajno┬Â├Ž systemu, edycja tekstu i drukowanie, sufrowanie po Internecie czyli gdzie to mo┬┐e by├Ž, praca z fotografi┬▒ cyfrow┬▒, graficzne programy u┬┐ytkowe, muzyka w komputerze MP3 i WAV
 
ImageAmatorskie zespo┬│y muzyczne ├Žwicz┬▒ce w klubie "Huta Muzyki"
Opiekun Leszek DZIAREK

 

 


ImageModelarnia oraz Klub akwarystyczno-zoologiczny
Dzia┬│aj┬▒ca od niedawna propozycja dla hobbystów, ludzi paraj┬▒cych si├¬ modelarstwem lotniczym, samochodowym. Skupiona w modelarni m┬│odzie┬┐ rozwija swoje modelarskie zainteresowania i uczestniczy w zawodach modelarskich.
Klub zoologiczno-akwarystyczny - spotkaniom w klubie towarzyszy zbieranie ró┬┐nych okazów fauny i flory , szczególnie z terenu prawobrze┬┐nego Sandomierza.

Image 

CKiR realizuje dzia┬│alno┬Â├Ž:

Mi├¬dzyszkolny Zespó┬│ Pie┬Âni i Ta├▒ca "ZIEMIA SANDOMIERSKA"
Opiekun Halina MI£EK choreograf Dariusz BUKOWSKI
 

Grupa Literacka
Opiekun Marii DULL
Zajêcia m³odzierzy prezentuj±cej w³asn± poezjê.
Zapraszamy na spotkania wszystkich amatorów jak i profesjonalistów w sztuce literackiej.


Gry  i zabawy rekreacyjne a tak┬┐e zawody i turnieje rekreacyjne.

 

 
Nasze Obiekty
GALERIA

Turniej Tenisa Ziemnego


Koncert Koled


Konkurs Piosenki "Wygraj Sukces"


Dozynki w CKiR


Dzien Dziecka w Sandomierskim Parku Piszczele

Sondy
Jak┬▒ dyscyplin┬▒ sportu "┬┐yje" Sandomierz?
 
Header Pic
left unten
 
right unten
© 2015 Miejski OÂrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.