Ecke links Ecke rechts
Header Pic   Header Pic
Header Pic  PfeilStart arrow CKiR Header Pic
Header Pic
Centrum Kultury i Rekreacji
Basen Letni
┬Žwietlica "Dworek"

Dom Kultury Drukuj

                            MOSiR Centrum Kultury i Rekreacji

Image
27-600 Sandomierz ul. Portowa 24
tel. (0-15) 644-52-28

 

 Zaj├¬cia Artystyczne w Centrum Kultury i Rekreacji

ImageMiejska M³odzie¿owa Orkiestra Dêta
Kapelmistrz Mieczys┬│aw JAKUBOWSKI
sekcja klarnetów inst. Janusz CHABEL
sekcja saksofonów inst. Micha┬│ CIEJKA
sekcja instrumentów d├¬tych blaszanych inst. Mieczys┬│aw JAKUBOWSKI
sekcja werbli i instrumentów perkusyjnych inst. Leszek DZAREK
M┬│odzie┬┐ pod okiem kapelmistrza Mieczys┬│awa JAKUBOWSKIEGO oraz instruktorów  muzyki doskonali swoje umiej├¬tno┬Âci gry na instrumentach w podziale na sekcje (instrumenty d├¬te drewniane i blaszane, flety instrumenty perkusyjne). Zaj├¬cia prowadzone s┬▒ w pracowniach muzycznych a tak┬┐e w sali widowiskowej i kameralnej Centrum.

 


ImageGrupa taneczna- "SALSA DANCE"
Grupa cheerleaders- „FLUO”.
instr. Beata Ry├▒ska
Taneczny ┬Âwiat salsy i innych gor┬▒cych latynowskich rytmów.

 

 


ImageKlub muzyczny "PIERWSZE NUTKI"
Opiekun Leszek P£ATEK 

 

ImageSzkó┬│ka perkusyjna
Opiekun Leszek Dziarek
Pod kierunkiem perkusisty Leszka Dziarka m┬│odzi adepci gry na b├¬bnach uczestnicz┬▒  w zaj├¬ciach na których realizowany jest program: podstawowe techniki gry na perkusji, nauka najbardziej charakterystycznych stylów (rock, jazz), organizacja treningu, dobór i pozyskiwanie materia┬│ów edukacyjnych, rola perkusji w zespo┬│ach muzycznych.
 

ImageKlub komputerowy- Klub internauty
Opiekun Leszek DZIAREK
Uczestnicy tej oferty zapoznaj┬▒  si├¬ pod okiem instruktora z pod┬│┬▒czaniem i uruchamianiem komputera, zapoznaj┬▒ si├¬ z programem operacyjnym Windows. W programie zaj├¬├Ž znalaz┬│y si├¬ : konserwacja i wydajno┬Â├Ž systemu, edycja tekstu i drukowanie, sufrowanie po Internecie czyli gdzie to mo┬┐e by├Ž, praca z fotografi┬▒ cyfrow┬▒, graficzne programy u┬┐ytkowe, muzyka w komputerze MP3 i WAV
 
ImageAmatorskie zespo┬│y muzyczne ├Žwicz┬▒ce w klubie "Huta Muzyki"
Opiekun Leszek DZIAREK

 

 


ImageModelarnia oraz Klub akwarystyczno-zoologiczny
Dzia┬│aj┬▒ca od niedawna propozycja dla hobbystów, ludzi paraj┬▒cych si├¬ modelarstwem lotniczym, samochodowym. Skupiona w modelarni m┬│odzie┬┐ rozwija swoje modelarskie zainteresowania i uczestniczy w zawodach modelarskich.
Klub zoologiczno-akwarystyczny - spotkaniom w klubie towarzyszy zbieranie ró┬┐nych okazów fauny i flory , szczególnie z terenu prawobrze┬┐nego Sandomierza.

Image 

CKiR realizuje dzia┬│alno┬Â├Ž:

Mi├¬dzyszkolny Zespó┬│ Pie┬Âni i Ta├▒ca "ZIEMIA SANDOMIERSKA"
Opiekun Halina MI£EK choreograf Dariusz BUKOWSKI
 

Grupa Literacka
Opiekun Marii DULL
Zajêcia m³odzierzy prezentuj±cej w³asn± poezjê.
Zapraszamy na spotkania wszystkich amatorów jak i profesjonalistów w sztuce literackiej.


Gry  i zabawy rekreacyjne a tak┬┐e zawody i turnieje rekreacyjne.

 

 
Nasze Obiekty
GALERIA

Rajd po Ziemi Sandomierskiej


Dzien 3, 18 wrzesnia, wtorek


Dzien 4, 19 wrzesnia, sroda


Rajd po Ziemi Sandomierskiej


KONCERT JUBILEUSZOWY p.t. Rok minal nam...

Sondy
Jak┬▒ dyscyplin┬▒ sportu "┬┐yje" Sandomierz?
 
Header Pic
left unten
 
right unten
© 2015 Miejski OÂrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.